Ranking

  PtsTbPWwW
1pavement 1546.00950
2giorgio 940.00530
3forzapalermo74 929.00630
4Stecomi 324.00810
5Polenta 35.00710
6pastinello 28.00601

Last Update: 09 Nov 20:45